gfhs logotype c

Head.SkrivareB2015

Skrivarlinjens mål

 

Skrivarlinjen och dess skönlitterära utbildnings mål:

 

Den studerande ska ha fått en grund för vidare litterära studier, fått öva upp sin förmåga att läsa noggrant, känsligt och uppmärksamt. Fördjupat sina kunskaper om språket och dess uttrycksmöjligheter. Få mer kunskap genom sitt läsande inom olika litterära genrer, såväl samtidslitteratur som klassisk litteratur.

 

Ha fördjupat sin förmåga att Skriva och Läsa - ge respons på sina klasskamraters skönlitterära texter samt ge respons på andra författares texter och då inom litteraturseminarier inom olika litterära genrer.

 

Ha reflekterat över sin egen väg till kreativa processer, sina drivkrafter och konstnärliga förmågor samt att tillgodogöra sig det litterära fackspråket.

 

Att ha mött och samtalat med ett flertal yrkesverksamma författare, poeter, dramatiker.


Den studerande ska ha fått god kännedom om sitt eget skönlitterära Författande och andras Skrivande / Författande. Samtidslitteraturen av världsförfattare och litteratur av klassiska författare i världen.


Känna till de samhälliga aspekterna av litteraturen Sverige, Norden och Världen.

 

Skrivarlinjen – Utbildning i Skönlitterärt Skrivande

OBS! Sidan innehåller information som berör läsåret 2017-18. Ny information om höststart 2018 kommer i december när ansökan öppnar.

 

Vill du utveckla ditt skrivande i en stimulerande miljö?


Skrivarlinjen vid Gotlands folkhögskola vänder sig till dig som är beredd att ta ditt skrivande på allvar, arbeta självständigt och ta mycket eget ansvar, läsa mycket och olika typer av skönlitteratur och ge respons på egna och andras författade texter.
I klassrummet arbetar vi mycket i grupp men en stor del av utbildningen går ut på att du arbetar självständigt med ditt skrivande och läsande under icke-lärarledda dagar.
Sonja Åkesson skrev: ”Se havets närhet men aldrig befrielsen”.


Kreativitet och konst, ordens musik, har alltid påverkat samhället. Du som studerar här har de allra yttersta möjligheterna att påverka, påskriva och påtala samhällets idé- och kulturdebatt. På Skrivarlinjen ser vi närmare på dagens aktuella litterära diskussion. Vill du medverka och bidra, utveckla ditt skönlitterära skrivande och ditt kritiska tänkande? Sök då utbildningen i Skönlitterärt Skrivande på Gotlands folkhögskola i Fårösund!


Hos oss får du lära dig att behärska skrivandets hantverk i olika genrer. Du får göra skrivövningar, prova dig fram och experimentera - allt för att du ska få möjlighet till att utveckla ditt egna skönlitterära skrivande, hitta ditt eget språk och din egen stil. Genom föreläsningar, diskussioner och exempel från litteraturen hittar du nya infallsvinklar, blir en säkrare författare och en mer lyhörd läsare. För att kunna placera in det egna skapandet i ett historiskt och teoretiskt sammanhang för vi ständigt ett samtal om litteratur. Under utbildningen får du även chansen att ge ut en antologi tillsammans med de andra kursdeltagarna.

Kursinnehåll

Utbildningen i skönlitterärt skrivande är uppdelad i olika block/delkurser. Den viktigaste delen är din egen textproduktion och de andra deltagarnas samt lärarnas respons på dessa texter. Skrivarlinjen har fokus på textsamtalen där vi läser varandras texter samt ger och tar emot konstruktiv kritik/respons i mindre grupper. Vi övar upp vår blick för hur våra texter kan utvecklas samt läser och samtalar kontinuerligt om litteratur.


Ett viktigt inslag i utbildningen är att vi jobbar med uppläsningsverkstad. Du får öva dig i scenframträdande, röst- och kroppsspråk. Att agera på scen med text och utifrån olika uppläsningstekniker. Du läser upp dina egna texter men även andras författade texter. Vi ordnar uppläsningskvällar på skolan. Som en del av utbildningen ingår att deltagarna på Skrivarlinjen ansvarar för att anordna uppläsningar på Gotland och – i mån av intresse – på andra orter. Deltagarna organiserar uppläsningarna med innehåll, scenografi, kontakt med de platser där uppläsningarna genomförs och marknadsföring.

 

”Det talade ordet är lika viktigt som det skrivna ordet”

Du får möta författare, poeter, dramatiker vid föreläsningar och författarbesök. Under utbildningen går vi igenom skrivprocessen från det första ordet till utgivning. Vi tittar på bokförlagskunskap och översättning. Några gånger per år brukar vi ha några lektioner om gotländska författare, sägner och myter. Du som studerar på Skrivarlinjen får delta i temadagar, utflykter, studiebesök och andra aktiviteter som folkhögskolan i Fårösund och Skrivarlinjen anordnar.


Varje vecka lämnar du in en skönlitterär text som du själv skrivit. Denna text tas sedan upp i textsamtal veckan därpå. Under textsamtalen arbetar vi i mindre grupper. Samtalet är utbildningens huvudsakliga arbetsform. Att läsa och hämta inspiration och kunskap från klassiska och samtida författare ingår. Vi läser lika mycket som vi skriver, alltid en bok som ska diskuteras i litteraturseminarier. Men även textutdrag från poesin, prosan och dramatiken pågår under året. Du som går denna utbildning är medveten om att vi läser många olika genrer i skönlitteraturen. Du är beredd att ta dig an både klassiska verk och samtida litteratur inom prosa, dikt och dramatik.


Vi har Skrivdagar för egen produktion två dagar i veckan. Vissa veckor blir skrivdagarna endast en till förmån för tid till gästlärare och författarbesök. Varje termin har vi även två så kallade läs- och skrivveckor. Du som studerar här är beredd att ta mycket eget ansvar och kunna arbeta självständigt.

 

”Du skriver inte bättre än hur du läser”

skrivare9

Under vårterminen gör vi en bildningsresa inom Sverige eller utomlands där du som deltagare är med i en grupp och gör lektionsupplägg för de andra i klassen. Bildningsresan kan inkludera besök på museer, träffa andra författare, konserter, guidning, andra slags utflykter i landet vi tar oss till.


Antologin arbetar du som studerar fram tillsammans med dina skrivande kamrater i klassen under vårterminen. En bok med eders egna texter. Ett arbete som bygger på laganda, där alla får vara med och utforma boken; texter, layout, design, bilder, ekonomi, m.m. Antologin får du som studerande köpa samt att vi säljer den i samband med uppläsningar och till andra linjer på folkhögskolan med mera.

 

Lärare på Skrivarlinjen 

Ludvig Drakenfjord, Katja Timgren, Pär Hansson, Hanna Wikman och Kersti Björkman.

Kostnaderskrivarlinjen logo

Vi på Skrivarlinjen gör under maj månad en bildningsresa som ingår i utbildningen. Kostnaden för denna är ca 4 000 kronor. Du som studerande betalar då en summa varje månad till folkhögskolans konto. Blir du sjuk eller får annat giltigt förhinder återbetalas självklart de sparade pengarna.

Kostnaden för litteratur betalas av dig som studerande. Dessutom betalar du en fast materialavgift på 500 kr/termin för utskrifter och kopiering. 

Under KOSTNADER kan du läsa om övriga kostnader som betalas av studerande på folkhögskolan.

Kontaktperson                                   

ny bild luddeLudvig Drakenfjord, linjeledare och författare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 073-765 88 36

 

 

 

Bra att veta

  • Plats: Fårösund
  • Kurstid: 28 aug 2017 - 7 juni 2018
  • Sista ans.dag: Löpande ansökan
  • Studietakt: 100%
  • Längd: 1 år
  • Studiestödsnivå: Gymnasienivå (A2)

Ansökan och antagning

 
Ansökan

 

Du kan antingen göra en webbansökan eller ansöka via vår ansökningsblankett.

 

Detta ska du bifoga till din ansökan till Skrivarlinjen. OBS! Ej originalhandlingar

Personbevis (inte äldre än 3 månader)

- Betyg 

Eventuellt arbetsbetyg/intyg 

Personligt brev på 1-3 sidor där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen samt dina drömmar och mål. Berätta också om ditt läsande; hur och vad du läser och har läst på en halv till en A4-sida.

- Textprov (prosa, dramatik eller dikt) om 3-5 A4-sidor.

OBS! Texterna ska skrivas på svenska.

Om du sänder din ansökan och bilagor med post, skickar du dem till:

Gotlands folkhögskola
Kustparksvägen 6
624 70 Fårösund

 

Antagning 

 

Antagningsprocessen startar direkt efter sista ansökningsdatum. Intervjuer med ett urval av sökande sker per telefon under antagningsprocessen i maj. I mitten av maj kommer första antagningsbeskedet. Skrivarlinjen har 14 utbildningsplatser.

 

Ansökan stängd

 

 

skrivarlinjen3

skrivare10