gfhs logotype c

Allmänna

Kursens mål

 

Målsättningen är att deltagarna ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla, behörighet motsvarande grundskola och/eller behörighet för högskolestudier. Behörigheterna är motsvarande treårigt gymnasieprogram. Målsättningen är även att få ökade möjligheter att komma vidare i arbetslivet.

Mer om kursen

Allmänna linjen

Skaffa dig nya kunskaper för att komma vidare i livet!

Allmänna linjen är för dig som vill få behörighet till vidare studier eller på annat sätt vill ta dig vidare i ditt liv. På Allmänna linjen får du studera i lugn takt i en trygg miljö på folkhögskolan i Hemse. Här får du stimulans och tid till eftertanke. Vi vill ge dig kunskaper som leder till allmänbildning och stärkt självkänsla. Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du börjar där du står.

Efter studier på Allmänna linjen kan du få behörighet motsvarande grundskola och/eller behörigheter för att söka till högskola, universitet, yrkeshögskola och annan eftergymnasial utbildning. Vilken kurs du söker till och hur länge du studerar beror på din skolbakgrund och arbetslivserfarenhet. Studietiden kan variera från ett upp till fem år. För de som behöver erbjuder vi extra stöd.

Din studietid kommer inte bara att föra med sig nya kunskaper. Mötet med andra, samtalen, funderandet, diskussionerna, upplevelserna – allt kommer du att ha nytta och glädje av i framtiden. Många åldrar och livserfarenheter blandas och gör att vi lär av varandra.

 allmännalinjen bild1

Allmänna linjens kurser

Baskursen startar på höstterminen och pågår hela läsåret Kursen syftar till att ge grundskolebehörighet.  Här läser du svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap och naturkunskap på grundnivå, motsvarande högstadiet i grundskolan. Du har också skapande verksamhet på schemat. Som skapande verksamhet får du prova att till exempel måla och att arbeta med lera. I tillvalet, där innehållet kan växla mellan terminerna, kan du välja något som särskilt intresserar dig.

Årskurserna 1, 2 och 3 är på vardera ett läsår. Du studerar svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap och historia på gymnasienivå. Skapande verksamhet finns med i åk 1. I åk 3 har du även möjlighet att välja psykologi. I åk 3 har du "Forumtid" där frågor som gäller fortsatta vägval i livet, arbetsmarknad och möjliga studieval tas upp. I alla årskurser har du möjlighet att välja ett tillval med ett ämne som särskilt intresserar dig.

Årskurs 3 med musikinriktning har musik ca 4–6 timmar/vecka tillsammans med Musiklinjen. Det sker utöver dina ordinarie ämnen som svenska, matematik, engelska och kanske något mer ämne som du behöver. Det kan vara ämnen som musikteori, kör och instrumentalmusik. För att söka till den här kursen bör du ha spelat något instrument tidigare (även sång räknas som instrument). Du behöver också bifoga två inspelningar av olika karaktär som speglar din musikaliska erfarenhet.

Vår- respektive Höstkurs är en ”prova på-kurs” som pågår under knappt en termin. Du får känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, skapande verksamhet, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Under kursens gång kan du komma fram till om du vill fortsätta studera på folkhögskolan eller gå andra vägar. Kursen kombineras ofta med studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF-kurs), i samarbete med Arbetsförmedlingen på Gotland. Om du är arbetssökande och mellan 18 och 25 år, eller inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin, kan du alltså även söka till kursen via Arbetsförmedlingen. SMF-kursen pågår i 13 veckor.

Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen vänder sig till dig som är nyanländ på Gotland. Under sex månader läser deltagarna svenska, lär känna samhället på olika sätt, har studie- och yrkesorientering, deltar i skapande verksamhet och i folkhögskolans gemensamma aktiviteter.

SFI, svenska för invandrare, erbjuds till dig som nyligen flyttat till Sverige och vill lära dig svenska. Studierna följer de nationella kursplanerna för SFI.

Enter är en kurs på Allmänna linjen för dig som har diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom ett högfungerande autismspektratillstånd. Du kan läsa mer om kursen på Enters egen sida, klicka här.

Livskraft är kursen för dig som vill hitta nya öppningar i ditt liv. Du kan läsa mer om kursen på Livskrafts egen sida, klicka här.

Allmänna2

Gemensamt för alla linjer

Någon timme i veckan har vi tillval. Tillvalsämnen kan t ex vara sång i grupp, etik, bokcirkel eller stickcafé. Tillvalen varierar från år till år. Det finns gott om tillfällen till motion av olika slag, antingen på skolan eller i dess närhet. Exempel är gympapass, bollspel, simning och gym. Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.

Kostnader

Under KOSTNADER kan du läsa om vilka kostnader som betalas av studerande på folkhögskolan.

Kontaktperson

PO webbPer-Olof Sahlberg, linjeledare och biträdande rektor
Tel 070-447 68 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Languages

Bra att veta

  • Plats: Hemse
  • Kurstid: 27 aug 2018–29 maj 2019
  • Sista ans.dag: Ansökan stängd.
  • Studietakt: 100 %
  • Längd: 1–3 år
  • Studiestödsnivå: Grundskole- eller gymnasienivå (A1)

Ansökan och antagning

 

Ansökan

 

 

Detta ska du bifoga till din ansökan till Allmänna linjen. OBS! Ej originalhandlingar

Personbevis (inte äldre än 3 månader)

- Betyg 

Eventuellt arbetsbetyg/intyg 

Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen

- Till musikinriktningen behöver du bifoga två inspelningar av olika karaktär som speglar din musikaliska erfarenhet

Antagning 

Efter att ansökningstiden gått ut, tar vi kontakt med dig och kallar dig till ett intervjusamtal på folkhögskolan. Senare ansökningar behandlas i mån av plats.

Samtalet kommer bland annat att handla om dina tidigare erfarenheter av studier, om dina planer och om din motivation.

Samtidigt informerar vi om studierna här, om skolan och om studiefinansiering. Om det är långt och dyrt för dig att ta dig till skolan, genomför vi samtalet per telefon.

Kort därefter, omkring midsommar, får du besked om antagning.

Du är välkommen att boka ett besök på folkhögskolan eller ta telefonkontakt, om du vill veta mer om skolan.

 

Beställ personbevis här

Ansök här